Contact Us

Location Map

Address

K.V.R. Rao,
Flat No.101, D-181
Udai Apartments, Bhrigu Marg,
Kanti Chandra Road, Bani Park,
Jaipur – 302 016
Tel. No: 0141-4024923
Mob./WhatsApp: 98298 21302

E-mail Id   : andhraassociationjpr@gmail.com
 Chairman President    
 General Secretary

Prof Dr. K. Samba Siva Murty
J.R.R. Sanskrit University,
Madau, Bhankrota,
Jaipur - 302 026

Phone: 99285 25565

Mr. S.P.L. Murthy
22, Green Park Extension
Benard Road,
Dadi ka Phatak,
Jhotwara
Jaipur -

Phone: 94601 12382

Mr.
C.S. Kumara Swamy
General Secretary,
A-410, Ekta Path,
Vidhyt Nagar,
Ajmer Road,
Jaipur – 302006

Phone: 98290 10663