Contact Us

Location Map

Address

2/116, Sector -2, Near Mama Ka Hotel,
Jawhar Nagar, Jaipur

Udai Apartments, Bhrigu Marg,
Kanti Chandra Road, Bani Park,
Jaipur – 302 016

E-mail Id   : andhraassociationjpr@gmail.com

ChairmanProf Dr. K. Samba Siva Murty
J.R.R. Sanskrit University,
Madau, Bhankrota,
Jaipur - 302 026

Phone: 9928525565

President     

Mr. K. V. S. Madhav Rao
Sikhar, Rajasthan.


Phone: 8504002184

General Secretary

Dr. J. Manohar (Dr.  Mani)
2/116, Sector -2,
Near Mama Ka Hotel,
Jawhar Nagar, Jaipur

Phone: 9799887794


Treasurer

Mr. K.V. Rajeswara Rao
Udai Apartments, Bhrigu Marg,
Kanti Chandra Road, Bani Park,
Jaipur – 302 016

Phone: 9829821302 / 0141-2202431